Apie mus

Inovatyvūs kūrybiniai projektai

 Kas yra kūrybingumas ir kas inovacija? Kūrybingumas – tai asmeninė kūrybinė energija, kiekvieno žmogaus potencialas, gebėjimas sumanyti ir padaryti kažką naujo bei originalaus. Jis paprastai pasireiškia tūkstančiais įvairiausių būdų kaip buityje, taip ir profesinėje veikloje. Nėra žmogaus, kuris nors kartą gyvenime nebuvo kūrybingas. Tačiau kūrybinės idėjos gali būti įgyvendintos arba likti vaizduotėje.

Tik įgyvendinta kūrybinė idėja tampa inovacija. Dažniausia manome, kad inovacija yra naujo produkto sukūrimas. Taip, tai tiesa, tačiau organizacija gali sukurti ne tik naują daiktą, bet ir naują metodą, procesą, partnerystę, modelį ir tai bus taip pat inovacija.

Viešoji įstaiga „Inovatyvūs kūriniai projektai“ savo veiklos tikslu laiko prisidėti prie kūrybinės visuomenės Lietuvoje kūrimo, mes siekiame paskatinti žmones kurti ir gyventi turiningą bei įkvepiantį gyvenimą, kūrybiškai spręsti socialines ir ekonomines problemas.


Kontaktai

VšĮ „Inovatyvūs kūrybiniai projektai“

Adresas/Address: Trakų g., 13a-3, LT-44236 Kaunas, Lietuva/Lithuania

Tel. +370 699 59151, El. paštas info@inoprojektai.lt

Įmonės kodas: 303242937

Bankas: SEB bankas, kodas 70440

Sąsk. Nr. LT96 7044 0600 0794 6065


Innovative Creative Projects

Our aim is to encourage people to create and live the rich and inspiring life, working towards creative and innovative society.

What does creativity and innovation mean to us?

Creativity it is basically a personal creative energy, every human’s creative potential, the ability to do something new and original, which manifests itself in a variety of ways at household and professional activities. There is no person, who at least once in life was not creative. However, the new ideas can be implemented or stay in one’s imagination.

Only implemented creative idea becomes an innovation. We believe that innovation is the creation of a new product. Not only a new product can create any organization, but also a new approach, process, partnership, model and this will be innovation.

Organization “Innovative Creative Projects”, established in Kaunas, Lithuania, 2014, has a goal to encourage people create and live a meaningful and inspiring life. We operate in Lithuanian culture and the arts and cultural heritage.


Contacts:

VšĮ „Inovatyvūs kūrybiniai projektai“

Adresas/Address: Trakų g., 13a-3, LT-44236 Kaunas, Lietuva/Lithuania

Tel. +370 699 59151, El. paštas info@inoprojektai.lt

Įmonės kodas: 303242937

Bankas: SEB bankas, kodas 70440

Sąsk. Nr. LT96 7044 0600 0794 6065{:}

Bendraukime